borstkanker en kinderwens

De meeste adoptiekinderen in Nederland komen uit het buitenland. Er worden leeftijdsgrenzen gehanteerd. Aan adoptie zijn soms hoge kosten verbonden die niet door iedere verzekeraar vergoed worden. Nederland kent een zorgvuldige adoptieprocedure die bij wet is vastgesteld.

Het belangrijkste kenmerk van adoptie is dat de familieband met de biologische ouders door de adoptie verbroken wordt. Een adoptiekind is dus het kind van zijn adoptieouders. Er ontstaat een nieuwe wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Als overwogen wordt om een kind te adopteren is het raadzaam om in een vroeg stadium de zogenaamde beginseltoestemming aan te vragen via Stichting Adoptievoorzieningen, ook omdat er leeftijdsgrenzen zijn die voor de aanstaande ouders gehanteerd worden. Met deze beginseltoestemming kan men zich inschrijven bij een erkend adoptiebureau. Inschrijving geeft overigens niet automatisch recht op bemiddeling en adoptie.

Een medische keuring is onderdeel van de inschrijvingsprocedure. Wanneer iemand behandeld is voor kanker, houden sommige bureaus een termijn van ten minste vijf jaar aan tussen het beƫindigen van de behandeling en de start van de adoptieprocedure.

Voor meer informatie over adoptie zie: www.adoptie.nl