borstkanker en kinderwens

Eiceldonatie is het afstaan van eicellen door een gezonde vrouw (donor) met het doel bij een onvruchtbare vrouw (wensmoeder) een zwangerschap mogelijk te maken. De donoreicel wordt, door middel van een in-vitrofertilisatie procedure, bevrucht met het zaad van de partner van de wensmoeder. De wensmoeder ondergaat een hormonale voorbehandeling om de baarmoeder voor te bereiden op plaatsing van de bevruchte eicel. Genetisch gezien is het kind wel van de wensvader, niet van de wensmoeder, maar zij draagt wel het kind.

Als eiceldonatie wordt overwogen, adviseren wij om met uw internist-oncoloog te bespreken of hormoonstimulatie van de baarmoeder en een zwangerschap mogelijk zijn. Dat hangt onder andere af van de (na-)behandeling van borstkanker én de lichamelijke conditie. Informatie over eiceldonatie is te verkrijgen in een ivf-centrum. Eiceldonatie is in Nederland alleen toegestaan op vrijwillige basis. Er is een verbod op commerciële eiceldonatie. In Nederland is eiceldonatie toegestaan tot de leeftijd van 45 jaar van de wensmoeder.

Voor meer informatie over eiceldonatie, zie: www.freya.nl