borstkanker en kinderwens

Toepasbaarheid
Onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van de website Borstkanker en kinderwens en op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites worden aangeboden.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics enz.), alsmede de vormgeving met alle bijbehorende codes en andere onderdelen van de website, en in het bijzonder het fotomateriaal in deze website, zijn auteursrechtelijk beschermd. Ook het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van de redactie van deze website (zie contact) en/of een (of meer) rechthebbende(n).

Gebruik van informatie en gegevens
Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van de LUMC-website met bronvermelding over te nemen door deze te kopiëren, te printen of op te slaan.
Zolang deze website nog alleen toegankelijk is in onderzoeksverband is het niet toegestaan informatie of gegevens die op de site staan door te geven aan andere patiënten die niet deelnemen aan het onderzoek of in een andere onderzoeksarm zitten. Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software op de website of het gebruiken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze contactpersoon (zie onder).

Informatie
De gegevens op deze internetsite worden beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie die bezoekers van de site behulpzaam kan zijn bij het maken van een weloverwogen keuze in hun behandeling. Aan deze algemene informatie kan geen diagnostische en geen therapeutische waarde worden gehecht. De informatie op deze website is dan ook niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (huis-)artsen, verpleegkundigen of verloskundigen. Het gebruik van de informatie en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.
Aan bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig te bespreken met een arts of een andere zorgprofessional. Zonodig wordt dan onderzoek en behandeling door de arts ingezet. Deze website is geen vervanging van een gesprek met de arts. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen en reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Privacy statement
Wij respecteren de Nederlandse privacy wet- en regelgeving en hetgeen daaruit voorvloeit met betrekking tot gezondheidsinformatie. Vertrouwelijke, persoonlijke of contact-informatie zoals e-mail adressen, telefoonnummers, worden vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Dat gebeurt in overeenstemming met de integriteitsregels van de Rijksoverheid.
Om Borstkanker en kinderwens te kunnen afstemmen op de informatiebehoefte en het zoekgedrag van de bezoekers, worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Deze bezoekersstatistieken zijn in beginsel openbaar. Zij worden gepubliceerd in rapportages over de website Borstkanker en kinderwens en worden niet verhandeld of verkocht aan derden. Deze informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database die alleen door bevoegde personen toegankelijk is. Deze informatie is automatisch anoniem gemaakt en is niet tot individuele personen of individuele IP-adressen te herleiden.Deze informatie wordt verzameld door het gebruik van een 'cookie'. Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze web-server op uw harde schijf wordt geplaatst. U kunt ervoor kiezen of u al dan niet gebruik te maken van een cookie door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen. Door het gebruik van een cookie is het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.
Wij houden het recht voor dit Privacyreglement aan te passen. Een aanpassing zal op de website worden vermeld. Het is dan ook raadzaam om bij een bezoek aan de website na te gaan of het Privacyreglement is aangepast sinds uw vorige verzoek.

Rechten
Hoewel aan alle pagina's van de website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website en wijzen iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden
Deze website bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door de opstellers van de keuzehulpen. Deze links zijn enkel opgenomen om de gebruiker meer of nadere informatie te verschaffen. Aangezien de samenstellers geen zeggenschap over deze websites hebben, zijn zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de privacybescherming of voor de diensten die via  websites van derden worden aangeboden.

Financiering
De website Borstkanker en kinderwens is tot stand gekomen door financiering van Stichting Pink Ribbon, en DSW zorgverzekering.

Laatste update
De laatste update op deze website was op 20-06-2014 om 09:08

Contact
Mw. H. Wieberneit-Tolman, faciliteitencoordinator Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF), afdeling Gynaecologie, LUMC

Postbus 9600
2300 RC Leiden
tel: 071 - 526 33 38 (bereikbaar op woensdag van 10:00 uur tot 17:00 uur)
email: keuzehulpFP@lumc.nl

 

             logo pink ribbon                  Logo dsw